Transport Manager Meeting

TRANSPORT MANAGER MEETING

TMM 8.03.2017

Redakcja czasopisma Transport Manager zaprasza wszystkich właścicieli firm transportowych, przewoźników, spedytorów, menedżerów transportu drogowego z firm logistycznych, produkcyjnych i dystrybucyjnych do bezpłatnego udziału w ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Praktyczne aspekty zarządzania transportem”.


Od nowego roku branżę transportową czeka wiele ważnych zmian w zakresie:

przepisów podatkowych i celnych │ czasu i prawa pracy kierowców │ zasad zatrudniania obcokrajowców
zasad delegowania pracowników│płac minimalnych│dobrej reputacji przewoźnika│ustawy o ruchu drogowym


Niezależnie, czy będą to dobre czy złe zmiany, warto o nich wiedzieć i zawczasu się do nich przygotować.
Właśnie po to zapraszamy Państwa do udziału w tej konferencji


PROGRAM KONFERENCJI:


Przygotuj się do walki o zwrot kar za przeciążenia osi Twoich pojazdów

Firmy transportowe mają duże szanse na odzyskanie kar nałożonych na nie przez ITD za przeciążenia na osie na drogach o nośności do 8,5 t. Komisja Europejska wniosła bowiem sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce w związku z ograniczeniem przez nasz kraj swobody korzystania ze swojej sieci drogowej przez pojazdy spełniające unijne normy nacisków osi powyżej 8,5 t. Efektem tego ograniczenia było trwające przez kilka lat swoiste „polowanie” funkcjonariuszy ITD na ciężarówki. Kary wynosiły 8-15 tys. zł. Wkrótce okaże się czy można je odzyskać lub nawet wznowić zakończone procesy w tych sprawach.

– Robert Krzych, Kancelaria Prawna Robert Krzych

 

Tendencje legislacyjne w prawie pracy w Polsce i pozostałych krajach UE, mające wpływ na działalność transportową.

W Polsce rozpatrywana jest propozycjach objęcia osób samozatrudnionych ustawą o związkach zawodowych i nadania im prawa do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Wynagrodzenia, nowe obowiązki administracyjne oraz polskie i unijne kierunki i zakres propozycji zmian w przepisach istotnych dla branży transportu międzynarodowego. Podsumowanie prac Komisji Europejskiej nad Dyrektywą o delegowaniu pracowników i europejskim wynagrodzeniu minimalnym.

– Joanna Jasiewicz, Gide Loyrette Nouel

 

Twoja ciężarówka narzędziem w rękach terrorystów. Nowe ryzyko w transporcie drogowym.

W lipcu w Nicei, w grudniu 2016 r. w Berlinie, a w styczniu 2017 r. w Jerozolimie rozpędzone ciężarówki, prowadzone przez terrorystów, wjeżdżają w tłum ludzi. Pojazdy wypełnione powierzonym przewoźnikom towarem stają się śmiercionośnym narzędziem w rękach bandytów. W jaki sposób dochodzi do przejęcia przez terrorystów kontroli nad pojazdem? Jak przygotować kierowców na czyhające na nich niebezpieczeństwa? Jak zabezpieczać swoich kierowców i siebie przed takimi zagrożeniami?

– Jerzy Różyk, Kancelaria Brokerska CDS

 

Zmiany podatkowe ważne dla transportu w 2017 r.

W 2017 r. rząd zmienia ustawę o podatku VAT, by uszczelnić system jego poboru. Nowelizacja nakłada na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków, wprowadza nowe uprawnienia kontrolne dla organów podatkowych oraz znacząco zwiększa finansowe oraz karne konsekwencje ewentualnych nieprawidłowości związanych z rozliczeniami VAT. Poza tym 1 stycznia 2017 r. zaczął funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa – „super urząd podatkowy”.

– Agnieszka Janowska, Business Advisors Tax

 

Zabezpiecz się przed oszustwami i wyłudzeniami na giełdach transportowych – CASE STUDIES.

Zautoryzowana firma na giełdzie podjęła się realizacji transportu, podstawiła zaawizowany pojazd na miejsce załadunku, po czym zniknęła wraz z ładunkiem. Oszust podszywający się pod legalnie działającą firmę spedycyjną, uzyskał dostęp do giełdy, a zmieniając miejsce rozładunku wykorzystał uczciwie działające firmy transportowe do kradzieży ładunków. Te i inne przypadki zostaną omówione także w kontekście polis ubezpieczeniowych OCP i OCS.

– Łukasz Chwalczuk, Kancelaria Prawna Iuridica

 

Czego boją się przewoźnicy? Niebezpieczne konsekwencje wejścia w życie Dyrektywy o pracownikach delegowanych?

Analiza przewidywanych rezultatów wprowadzenia w życie Dyrektywy o pracownikach delegowanych w jej obecnym brzmieniu. Jaki będzie ona miała wpływ na polską branżę międzynarodowego transportu drogowego? Nie chodzi już bowiem tylko o obowiązek wypłacania pracownikom delegowanym do Europy Zachodniej jedynie płacy minimalnej, ale wynikającej z umów zbiorowych tam obowiązujących, czyli znacznie wyższej. Czego najbardziej boją się przewoźnicy, którzy prowadzą działalność transportową w krajach, w których już obowiązuje płaca minimalna?

– Maciej Wroński, Transport i Logistyka Polska

 

MiLoG update’2017. Nowości w niemieckiej płacy minimalnej.

Pierwsze doświadczenia właścicieli firm transportowych z tegorocznymi zmianami w funkcjonowaniu niemieckiej ustawy MiLoG. Zmianie uległa wysokość stawki minimalnej. Powstał nowy portal internetowy do zgłoszenia kierowców, który ciągle sprawa wiele kłopotów. Zmianom ulegają tendencje w prowadzeniu kontroli przestrzegania MiLoGu.

– Martin Pfnür, Kancelaria Balduin Pfnür & Partner

 

Transportowy Big Brother, czyli coraz więcej towarów pod specjalnym nadzorem monitoringu

Od początku marca 2017 r. firmy transportowe zostały zobowiązane do rejestrowania przewozów określonych towarów w specjalnym systemie elektronicznym. Obowiązkiem rejestracji zostały objęte m.in. niektóre towary akcyzowe, niewykluczone jednak, że asortyment kontrolowanych towarów będzie się poszerzał. Z kolei od 1 lipca 2017 r. trasę przejazdu ciężarówek przewożących te produkty będą mogły śledzić służby podatkowe, celne i policja za pomocą lokalizatorów korzystających z nawigacji satelitarnej GPS i systemu telefonii komórkowej. Dostęp do tych danych otrzymają także służby specjalne.

– Rafał Pogorzelski, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jamróz i Pogorzelski

 

Wielka zmiana w polskiej polityce migracyjnej. Pracujący w Polsce – również kierowcy – będą mogli łatwiej osiedlać się w Polsce i sprowadzać rodziny.

Przyjeżdżający do nas ze Wschodu łatwiej znajdą pracę i szybciej uzyskają pobyt stały, pod warunkiem, że spełnią warunki stawiane im przez rząd. Prace nad nowymi rozwiązaniami rozpoczął już rządowy zespół, składający się z przedstawicieli resortów: rozwoju, rodziny i spraw wewnętrznych. Rząd stawia na młodych (do 35 lat), posiadających pożądane kwalifikacje, wśród nich na kierowców.

– Łukasz Kuczkowski, Kancelaria Prawna Raczkowski Paruch

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

 

 

 

 

PATRONI 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

POLSKA UNIA TRANSPORTU

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPEDYTORÓW

STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 'DOLNY ŚLĄSK'

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW DROGOWYCH

POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

OPOLSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO