Transport Manager Meeting

TRANSPORT MANAGER MEETING

22 czerwca 2016 r., Warszawa

Transport Manager Meeting 22.06.16

Redakcja czasopisma Transport Manager zaprasza wszystkich właścicieli firm transportowych, przewoźników, spedytorów, menedżerów transportu drogowego z firm logistycznych, produkcyjnych i dystrybucyjnych do bezpłatnego udziału w ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Praktyczne aspekty zarządzania transportem”.

 

Francuska płaca minimalna w praktyce. Przygotuj się na funkcjonowanie ustawy Loi Macron. Holandia też wprowadza ustawę o płacy minimalnej.

1 lutego zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze o płacy minimalnej we Francji, obejmujące również zagranicznych pracodawców. Jednym z najbardziej uciążliwych obowiązków spoczywającym na nich jest konieczność mianowania przedstawiciela przedsiębiorstwa na terytorium Francji, władającego językiem francuskim, odpowiedzialnego za kontakty z administracją francuską podczas świadczenia usług. Są też i inne obwarowania.

– Joanna Jasiewicz, Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel 

 

Skuteczne strategie windykacji należności transportowych w Niemczech.

Często się zdarza, że niemiecki dłużnik firmy transportowej, tłumaczy swoją zwłokę w uiszczeniu zapłaty za usługę transportową, tym, że nie otrzymał jeszcze oryginałów dokumentów transportowych. Jeżeli przewoźnik wytacza takiemu dłużnikowi sprawę sądową, warto żeby wiedział kiedy niemieckie sądy pozwalają niemieckiej firmie na tak uzasadnioną zwłokę.

– Martin Pfnür, adwokat niemieckiej Kancelarii Balduin Pfnür & Partner  

 

Powody, dla których brytyjskie władze mogą zatrzymać pojazd i jak go odzyskać.

W Wielkiej Brytanii pojazd zwykle jest zatrzymywany gdy istnieje podejrzenie o przemyt. Wtedy władze mają do dyspozycji albo nałożenie sankcji cywilnych albo karnych. Za które wykroczenia grożą sankcje cywilne, a za które – karne? Kilka praktycznych porad jak zachować się gdy pojazd zostanie zatrzymany i jak go odzyskać.

– Katarzyna Boguslawska, Carter Lemon Camerons LLP, Londyn 

 

Elektroniczny obieg dokumentów w firmach z branży TSL.

Każda firma z branży TSL opiera swoją działalność o elektroniczny, a wręcz internetowy obieg dokumentów. Z kolei Konwencja CMR oraz polskie prawo przewozowe reguluje wiele praw i obowiązków w oparciu o wersje „na piśmie”. Zlecenia transportowe, protokół szkody, reklamacja usługi przewozowej oraz zastrzeżenie właściwości miejscowej sądu to tylko kilka przykładów nieprawidłowego wykorzystywania elektronicznej formy kontaktu i przesyłania dokumentów. Najnowsze zmiany prawne w zakresie tzw. formy dokumentowej, będącej złotym środkiem dla firm z branży TSL.

– Łukasz Chwalczuk, Kancelaria Prawna Iuridica 

 

Zatrudnienie kierowcy ze Wschodu w firmie transportowej – krok po kroku.

Firmy transportowe coraz mocniej odczuwają niedobór kierowców na rynku pracy. Z jednej strony jest to spowodowane ich emigracją zarobkową, z drugiej – starzeniem się i masowym przechodzeniem na emeryturę, a z trzeciej – co tu dużo ukrywać – zawód kierowcy jest coraz mniej atrakcyjny. Alternatywą wydaje się zatrudnianie kierowców zza wschodniej granicy. Jak to zrobić?

– Krystian Stanasiuk, partner w kancelarii TaylorWessing enwc 

 

Czy projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia ograniczy dostęp do zawodu kierowcy osobom zza naszej wschodniej granicy?

Właśnie ukazał się projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacja w istotny sposób zmienia zasady zatrudniania w Polsce obywateli Ukrainy oraz Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Armenii. Zmiany mogą istotnie wpłynąć na firmy transportowe, które coraz częściej zatrudniają kierowców zza naszej wschodniej granicy. Jakie są zatem plany rządu i co może się zmienić?

– Łukasz Kuczkowski, Kancelaria Prawna Raczkowski Paruch 

 

Praktyki nieuczciwej konkurencji w branży transportowej

W polskiej branży transportowej działa kilkadziesiąt tysięcy podmiotów, a warunki wejścia nowych firm na rynek są łatwe do spełnienia. Sytuacja ta sprzyja wzrostowi konkurencji - nie zawsze uczciwej, a podkradanie klientów, wykorzystywanie tajemnic przedsiębiorstwa czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat własny lub konkurencji ma miejsce regularnie. Dobrze jest wiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć się przed potencjalnymi szkodami, które wynikają z takich działań, a także dochodzić roszczeń w tym zakresie.

- Paweł Judek, Kancelaria Prawna Działyński & Judek 

 

Zarzuty przemytu ludzi i towarów, przeważenia pojazdu, nieprzestrzegania norm przewozów kabotażowych, czyli niestandardowe ryzyka w transporcie międzynarodowym.

Emigranci i uchodźcy są dużym zagrożeniem dla międzynarodowego transportu drogowego. Na przykład w przewozach do Wielkiej Brytanii głównym problemem jest przemyt ludzi i towarów. Mowa będzie też o kontrolach drogowych w Europie Zachodniej, czyli dlaczego nieprzestrzeganie prawa nie popłaca. Wpływ tych ryzyk na bezpieczeństwo przesyłek i portfele przewoźników.

– Jerzy Różyk, Kancelaria Brokerska CDS 

 

Case Studies - czas pracy kierowców - zmora przewoźników, czy pole nadużyć dla kierowców?

Jak traktować postój przed lub po załadunku? Czy weryfikować kilkugodzinne okresy pracy innej niż jazda? Co naliczać na liście płac, aby nie ryzykować roszczeń? W jaki sposób zniwelować błędny selektor? To tylko nieliczne wątpliwości transportowców przy rozliczaniu czasu pracy kierowców. Jeśli kierowca „zna lepiej” reguły czasu jazdy, przerw i odpoczynków - mogą pojawić się kłopoty. Ale nie muszą ... Omówienie zagadnień czasu pracy na podstawie kazusów.

– Iwona Szwed, Biuro Prawne Arena 561   

 

Kabotaż w Niemczech - przepisy, praktyki administracji i policji, orzecznictwo sądów.

Prezentacja najważniejszych niemieckich przepisów dot. przewozów kabotażowych za Odrą. Co obejmuje typowa kontrola przewozów kabotażowych i sposób działania niemieckiej policji. Tok postępowania administracyjnego urzędów w sprawach kabotażowych. Przegląd najważniejszych orzeczeń niemieckich sądów w sporach wynikłych z kabotażu.

– Jan Biernat, Kancelaria Adwokacka Monika Eissing, Berlin   

 

Kierowcy nie zostaną wyłączeni z Dyrektywy o pracownikach delegowanych

Istnieją obawy, że znajdujący się w ustawie wymóg dobrej reputacji stanie się narzędziem represji wobec przewoźników. Najprawdopodobniej dobra reputacja będzie mogła zostać nadszarpnięta za sprawą większego niż dotychczas katalogu naruszeń zawartego w rozporządzeniu 1071/2009. Omówione zostanie również znaczenie krajowego rejestru elektronicznego dla branży transportowej oraz konsekwencje 4-letniego opóźnienia prac nad krajowym rejestrem elektronicznym przewoźników drogowych.  

– Maciej Wroński, związek pracodawców Transport i Logistyka Polska  

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

PARTNERZY 

 

BP EUROPA SE

 

 

 

 

 

 

BANK SERWIS

 

 

DKV EURO SERVICE POLSKA

 

EUROMASTER

 

 

 

INTERLAN

 

IVECO POLAND

 

MARCOS BIS

 

SOLOPLAN

 

TIMOCOM

 

 

TRANSICS

 

 WTRANSNET

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

 ARENA 561

 

KANCELARIA BALDUIN PFNÜR & PARTNER RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER

 

 

KANCELARIA PRAWNA CARTER LEMON CAMERONS

 

CDS

 

 

KANCELARIA ADWOKACKA MONIKA EISSING

 

 

GIDE LOYRETTE NOUEL

KANCELARIA PRAWNA IURIDICA 

 

KANCELARIA DZIALYNSKI I JUDEK

 

 

KANCELARIA PRAWNA RACZKOWSKI PARUCH

 

 

TAYLORWESSING E|N|W|C

 

 

TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA

 

 

PATRONI 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

POLSKA UNIA TRANSPORTU

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPEDYTORÓW

STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 'DOLNY ŚLĄSK'

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW DROGOWYCH

POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

OPOLSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO