Transport Manager Meeting

TRANSPORT MANAGER MEETING

8 września 2016 r., Wrocław

TMM 8.09.2016

Redakcja czasopisma Transport Manager zaprasza wszystkich właścicieli firm transportowych, przewoźników, spedytorów, menedżerów transportu drogowego z firm logistycznych, produkcyjnych i dystrybucyjnych do bezpłatnego udziału w ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Praktyczne aspekty zarządzania transportem”.

 

Płaca minimalna – nowa zaraza Europy – do grona zarażonych dołączyły Węgry i Włochy.

Idea płacy minimalnej rozszerza się na kolejne kraje. Obecnie planują objąć nią zagranicznych pracowników delegowanych Włosi i Węgrzy. Jednak z najnowszych doniesień z Ministerstwa Gospodarki Narodowej Węgier wynika, że wycofują się oni z objęcia ustawą o płacy minimalnej transportu międzynarodowego wykonywanego na terenie Węgier. Nie ma jednak jeszcze jednoznacznie brzmiącego stanowiska. Natomiast Włosi pozostają przy swoim. Jakie będą szczegóły i zasady administracyjne egzekwowania wypłacania kierowcom włoskiej płacy minimalnej? Z jakimi obciążeniami wiąże się to dla przewoźników?

– Paweł Judek, Kancelaria Prawna Działyński Judek. 

 

Loi Macron w praktyce. Szacowanie ryzyka czy nabijanie w koszty?

Frustracja przewoźników spowodowana wprowadzeniem przez Francję ustawy Loi Macron sięga zenitu. Szkolenia czy spotkania awizowane jako panaceum na rozliczanie płac według francuskich przepisów, okazywały się w odczuciu przewoźników nabijaniem niepotrzebnych kosztów i stratą czasu, bo w większości otrzymali informację, że "na razie nic nie wiadomo". Czy wrzesień będzie podobny? Czy ustawa Loi Macron została "zawieszona"? Czy miałeś możliwość poznać swojego przedstawiciela we Francji czy dałeś się nabić w Letterbox? Co z "prawem floty"? Czy na Francję rzeczywiście nie da się jeździć?

– Iwona Szwed, Biuro Prawne Arena 561 

 

Czy Francja uchyli przepisy o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym? Szanse, możliwości, skutki.

Szczegółowe przepisy wykonawcze do ustawy Loi Macron w transporcie międzynarodowym zawiera dekret nr 2016-418 z 7 kwietnia 2016 r. poszerzający zakres delegowania o kierowców zagranicznych prowadzących pojazdy we Francji. Wybrane przepisy ustawy Macrona oraz dekret 2016-418 zostały zaskarżone do Komisji Europejskiej, która 16 czerwca 2016 r. wszczęła przeciwko Francji procedurę w sprawie naruszenia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zastosowania stawki minimalnej w sektorze transportu. Niezależnie od powyższego dekret został zaskarżony do francuskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym skarżący – związek pracodawców Transport i Logistyka Polska - wnosi o anulowanie dekretu, jako naruszającego swobodę przepływu usług oraz towarów.

– Joanna Jasiewicz, Kancelaria Prawna Gide, Loyrette, Nouel 

 

„Żółta Kartka” odrzucona. Co dalej z dyrektywą o delegowaniu? Konsekwencje dla transportu.

Komisja Europejska odrzuciła zastrzeżenia jedenastu krajów, w tym Polski w ramach procedury „Żółtej kartki” - w sprawie rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników. Nie udało się zablokować inicjatywy KE, która uderzy w cały sektor usług, w tym w firmy transportowe. Pracownikom uznanym za delegowanych (np. kierowcom w transporcie międzynarodowym), polscy przewoźnicy będą musieli płacić nie płacę minimalną, ale taką samą, jaką otrzymuje kierowca z kraju, w którym polski trucker pracuje.

– Maciej Wroński, Transport i Logistyka Polska 

 

Jak bronić się przed zarzutem przemytu do Wielkiej Brytanii towarów i ludzi?

Firma transportowa może się spotkać z zarzutem do Wielkiej Brytanii zarówno towarów, jak i ludzi. W pierwszym przypadku dotyczy to szczególnie towarów akcyzowych, w co bywają zamieszani kierowcy. Takie towary to: alkohole, papierosy, narkotyki, środki wybuchowe, promieniotwórcze, czy kamienie szlachetne. Istnieją praktyczne wskazówki jak przewoźnik może się bronić przed zarzutami o przemyt.

– Gary Bromelow, kancelaria prawna Saunders Solicitors 

– Katarzyna Boguslawska, Carter Lemon Camerons LLP 

 

Brexit - czego mogą się obawiać polscy przewoźnicy wożący do Wielkiej Brytanii?

Brexit wymusi zmiany na granicach, a to wpłynie na transport międzynarodowy. Już teraz można spodziewać się zwiększonego ryzyka związanego z nielegalnym przewozem imigrantów, zwiększenia obowiązków celno-podatkowych oraz wydłużenia okresu niezbędnego do przekroczenia granicy. Statystyki, nowe obowiązki prawne oraz opinie angielskich przewoźników i nadawców o wyjściu ich kraju z Unii.

– Łukasz Chwalczuk, Kancelaria Prawna Iuridica 

 

Skuteczne strategie windykacji należności transportowych w Niemczech.

Często się zdarza, że niemiecki dłużnik firmy transportowej, tłumaczy swoją zwłokę w uiszczeniu zapłaty za usługę transportową, tym, że nie otrzymał jeszcze oryginałów dokumentów transportowych. Jeżeli przewoźnik wytacza takiemu dłużnikowi sprawę sądową, warto żeby wiedział, kiedy niemieckie sądy pozwalają niemieckiej firmie na tak uzasadnioną zwłokę.

– Martin Pfnuer, Kancelaria Prawna Balduin Pfnür & Partner 

 

Zasady przeciwdziałania nadużyciom wśród kierowców - kradzieże paliwa lub towarów albo prywatny przewóz, itd. Jak to zwalczać?

Nie sposób w 100 proc. uniknąć nieuczciwych kierowców. Systemy GPS czy nawet kamery montowane w pojazdach nie pozwalają na pełne wyeliminowanie nadużyć. Jak zatem systemowo zwalczać nadużycia ze strony nieuczciwych kierowców? Jakie procedury pozwolą zmniejszyć ich liczbę? Czy inni kierowcy mogą uczestniczyć w zwalczaniu nadużyć?

- Dominika Stępińska-Duch, Kancelaria Prawna Raczkowski Paruch 

  

Nowe zasady zatrudniania kierowców zza naszej wschodnie granicy od 1 stycznia 2017 r. Szczegóły projektu Ministerstwa Rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju chce pozostawić firmom możliwość korzystania z pracy obywateli państw trzecich bez konieczności przechodzenia skomplikowanej procedury administracyjnej. Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia przewiduje, że w przypadku zatrudnienia obcokrajowca na kilka miesięcy, będą obowiązywały dwa typy zezwoleń – na pracę krótkoterminową (do 6 miesięcy z kolejnych 12) i sezonową (do 8 miesięcy w ciągu roku). Aby je uzyskać, przedsiębiorca będzie musiał m.in. prowadzić działalność przynajmniej przez rok oraz wnieść 30 zł opłaty.

– Wiktoria Cieślikowska, Kancelaria Prawna MDDP Sobońska, Olkiewicz i Wspólnicy.   

 

Pokolenie „Y” – jak z nim współpracować? Jak nim zarządzać?

Igreki (urodzeni między 1980 i 1995 r.) dobrze czują się w chaosie – sami go z pasją tworzą! W jednej ręce smartfon a w drugiej tablet, Google na śniadanie i Facebook na kolację – nawet zasypiają z słuchawkami na uszach. Ograniczanie Igrekowi dostępu do sieci ma mniej więcej taki sam skutek jak wylanie rybkom wody z akwarium. Jeżeli chcesz z Igreka zrobić wydajnego podopiecznego, musi on poczuć się częścią zespołu i musi mieć poczucie wpływu na to, co się dzieje.

– Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers  

 

Zmowa (cenowa) i kara. Komisja Europejska ukarała producentów ciężarówek.

Komisja Europejska ustaliła, że 9 z wszystkich 10 producentów pojazdów ciężarowych w Europie w ciągu ostatnich 14 lat uzgadniało między sobą ceny sprzedaży aut. Tak powstał kartel, za sprawą którego producenci zamiast konkurować między sobą, uzgadniali ceny na niekorzyść firm transportowych – jak stwierdziła Margrethe Vestager, komisarz UE do spraw Konkurencyjności. Wina została ustalona, a przewoźnicy mogą teraz dochodzić swoich praw do zrekompensowania strat poniesionych za sprawą zawyżanych cen.

 

BP FleetMove oraz BP FleetExpert - Narzędzia pozwalające na pełną kontrolę nad kosztami w firmie transportowej.

Karta paliwowa BP PLUS już teraz gwarantuje bezpieczne przeprowadzanie transakcji dzięki unikalnemu systemowi autoryzacji on-line oraz pracy zespołu wyspecjalizowanego w wykrywanie nieprawidłowości. Dodatkowe narzędzia takie jak BP FleetMove oraz BP FleetExpert oferują jeszcze szereg dodatkowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo. BP FleetMove to kompletne rozwiązanie w zakresie telematyki, które zapewnia pełną integracje z różnymi systemami zarządzania stosowanymi przez firmy transportowe, możliwość śledzenia i monitorowania, przestrzegania czasu pracy kierowcy, raportowanie kluczowych wskaźników efektywności, jak również wiele innych funkcjonalności, które są nowością w branży. BP FleetExpert to oprogramowanie do zarzadzania flotą, które pomoże zredukować całkowite koszty eksploatacji. Pozwala szybko uzyskać wgląd w zużycie paliwa, emisję CO2, potencjał oszczędności jak również szybki wgląd w pozostałe dane techniczne, które są niezbędne do efektywnego zarzadzania flotą samochodową.

– Karol Chramęga, BP Europe SE 

 

Co może, a czego nie może ubezpieczyć przewoźnik?

Nie każda polisa Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika daje realną ochronę w razie szkody. O ile przy klasycznych szkodach spełnia swoją funkcję, to przy niektórych możemy liczyć jedynie na … odmowę odszkodowania. Do tej grupy zaliczyć można kradzież towaru przez kierowcę, zajęcie go przez podwykonawcę, konfiskata przez służby graniczne i celne, szkody spowodowane przez imigrantów lub powstałe wskutek rażących zaniedbań. Kontrole drogowe i graniczne również są pośrednimi sprawcami szkód, które niechętnie są pokrywane przez ubezpieczycieli. Czy da się temu zapobiec? Tak, ale trzeba wiedzieć jak to zrobić.

– Jerzy Różyk, CDS Kancelaria Brokerska 

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

 

PARTNERZY 

 

BP EUROPA SE

 

 

 

 

 

 

BANK SERWIS

 

 

DKV EURO SERVICE POLSKA

 

EUROMASTER

 

 

 EUROTOLL

 

INTERLAN

 

IVECO POLAND

 

MARCOS BIS

 

TIMOCOM

 

 

TRANSPOLAND

 

TRANSICS

 

 WTRANSNET

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

 ARENA 561

 

KANCELARIA BALDUIN PFNÜR & PARTNER RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER

 

 

KANCELARIA PRAWNA CARTER LEMON CAMERONS

 

 

CDS KANCELARIA BROKERSKA

 

KANCELARIA DZIALYNSKI I JUDEK

 

GIDE LOYRETTE NOUEL

KANCELARIA PRAWNA IURIDICA 

 

KANCELARIA PRAWNA MDDP SOBOŃSKA OLKIEWICZ I WSPÓLNICY

 

KANCELARIA PRAWNA RACZKOWSKI PARUCH

 

 

TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA

 

QUEST CHANGE MANAGERS

 

PATRONI 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

POLSKA UNIA TRANSPORTU

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPEDYTORÓW

STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 'DOLNY ŚLĄSK'

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW DROGOWYCH

POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

OPOLSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO