Transport Manager Meeting

TRANSPORT MANAGER MEETING

8 września 2016 r., Wrocław

TMM 8.09.2016

Redakcja czasopisma Transport Manager zaprasza wszystkich właścicieli firm transportowych, przewoźników, spedytorów, menedżerów transportu drogowego z firm logistycznych, produkcyjnych i dystrybucyjnych do bezpłatnego udziału w ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Praktyczne aspekty zarządzania transportem”.

 

Loi Macron w praktyce. Szacowanie ryzyka czy nabijanie w koszty?

Frustracja przewoźników spowodowana wprowadzeniem przez Francję ustawy Loi Macron sięga zenitu. Szkolenia czy spotkania awizowane jako panaceum na rozliczanie płac według francuskich przepisów, okazywały się w odczuciu przewoźników nabijaniem niepotrzebnych kosztów i stratą czasu, bo w większości otrzymali informację, że "na razie nic nie wiadomo". Czy wrzesień będzie podobny? Czy ustawa Loi Macron została "zawieszona"? Czy miałeś możliwość poznać swojego przedstawiciela we Francji czy dałeś się nabić w Letterbox? Co z "prawem floty"? Czy na Francję rzeczywiście nie da się jeździć?

– Iwona Szwed, Biuro Prawne Arena 561 

 

Czy Francja uchyli przepisy o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym? Szanse, możliwości, skutki.

Szczegółowe przepisy wykonawcze do ustawy Loi Macron w transporcie międzynarodowym zawiera dekret nr 2016-418 z 7 kwietnia 2016 r. poszerzający zakres delegowania o kierowców zagranicznych prowadzących pojazdy we Francji. Wybrane przepisy ustawy Macrona oraz dekret 2016-418 zostały zaskarżone do Komisji Europejskiej, która 16 czerwca 2016 r. wszczęła przeciwko Francji procedurę w sprawie naruszenia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zastosowania stawki minimalnej w sektorze transportu. Niezależnie od powyższego dekret został zaskarżony do francuskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym skarżący – związek pracodawców Transport i Logistyka Polska - wnosi o anulowanie dekretu, jako naruszającego swobodę przepływu usług oraz towarów.

– Joanna Jasiewicz, Kancelaria Prawna Gide, Loyrette, Nouel 

 

„Żółta Kartka” odrzucona. Co dalej z dyrektywą o delegowaniu? Konsekwencje dla transportu.

Komisja Europejska odrzuciła zastrzeżenia jedenastu krajów, w tym Polski w ramach procedury „Żółtej kartki” - w sprawie rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników. Nie udało się zablokować inicjatywy KE, która uderzy w cały sektor usług, w tym w firmy transportowe. Pracownikom uznanym za delegowanych (np. kierowcom w transporcie międzynarodowym), polscy przewoźnicy będą musieli płacić nie płacę minimalną, ale taką samą, jaką otrzymuje kierowca z kraju, w którym polski trucker pracuje.

– Maciej Wroński, Transport i Logistyka Polska 

 

Europa po Brexicie. Co oznacza wyjście Brytyjczyków z UE dla polskich przedsiębiorców?

Światowe rynki spokojnie zareagowały na wyniki brytyjskiego referendum o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Giełdy uspokoiły się, ale dalekosiężne efekty Brexitu w mniejszym lub większym stopniu dotkną przedsiębiorstwa z każdej branży, które utrzymują relacje handlowe z Wielką Brytanią. Jak będzie wyglądała współpraca gospodarcza z Wyspami, gdy będą krajem spoza Unii.

– Katarzyna Boguslawska, Carter Lemon Camerons LLP 

 

Brexit - czego mogą się obawiać polscy przewoźnicy wożący do Wielkiej Brytanii?

Brexit wymusi zmiany na granicach, a to wpłynie na transport międzynarodowy. Już teraz można spodziewać się zwiększonego ryzyka związanego z nielegalnym przewozem imigrantów, zwiększenia obowiązków celno-podatkowych oraz wydłużenia okresu niezbędnego do przekroczenia granicy. Statystyki, nowe obowiązki prawne oraz opinie angielskich przewoźników i nadawców o wyjściu ich kraju z Unii.

– Łukasz Chwalczuk, Kancelaria Prawna Iuridica 

 

Skuteczne strategie windykacji należności transportowych w Niemczech.

Często się zdarza, że niemiecki dłużnik firmy transportowej, tłumaczy swoją zwłokę w uiszczeniu zapłaty za usługę transportową, tym, że nie otrzymał jeszcze oryginałów dokumentów transportowych. Jeżeli przewoźnik wytacza takiemu dłużnikowi sprawę sądową, warto żeby wiedział, kiedy niemieckie sądy pozwalają niemieckiej firmie na tak uzasadnioną zwłokę.

– Martin Pfnuer, Kancelaria Prawna Balduin Pfnür & Partner 

 

Zasady przeciwdziałania nadużyciom wśród kierowców - kradzieże paliwa lub towarów albo prywatny przewóz, itd. Jak to zwalczać?

Nie sposób w 100 proc. uniknąć nieuczciwych kierowców. Systemy GPS czy nawet kamery montowane w pojazdach nie pozwalają na pełne wyeliminowanie nadużyć. Jak zatem systemowo zwalczać nadużycia ze strony nieuczciwych kierowców? Jakie procedury pozwolą zmniejszyć ich liczbę? Czy inni kierowcy mogą uczestniczyć w zwalczaniu nadużyć?

- Łukasz Kuczkowski, Kancelaria Prawna Raczkowski Paruch 

 

Zatrudnienie kierowcy ze Wschodu w firmie transportowej – obowiązki administracyjne i prawne.

Firmy transportowe coraz mocniej odczuwają niedobór kierowców na rynku pracy. Z jednej strony jest to spowodowane ich emigracją zarobkową, z drugiej – starzeniem się i masowym przechodzeniem na emeryturę, a z trzeciej – co tu dużo ukrywać – zawód kierowcy jest coraz mniej atrakcyjny. Alternatywą wydaje się zatrudnianie kierowców zza wschodniej granicy. Jak to zrobić?

– Andrzej Żurawski, Kancelaria Adwokacka Dawidowicz Grochowski Żurawski 

 

Nowy projekt Ministerstwa Rozwoju – od 1 stycznia 2017 r. łatwiej będzie zatrudniać pracowników spoza Unii Europejskiej.

Ministerstwo Rozwoju chce pozostawić firmom możliwość korzystania z pracy obywateli państw trzecich bez konieczności przechodzenia skomplikowanej procedury administracyjnej. Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia przewiduje, że w przypadku zatrudnienia obcokrajowca na kilka miesięcy, będą obowiązywały dwa typy zezwoleń – na pracę krótkoterminową (do 6 miesięcy z kolejnych 12) i sezonową (do 8 miesięcy w ciągu roku). Aby je uzyskać, przedsiębiorca będzie musiał m.in. prowadzić działalność przynajmniej przez rok oraz wnieść 30 zł opłaty.

– Wiktoria Cieślikowska, Kancelaria Prawna MDDP Sobońska, Olkiewicz i Wspólnicy.   

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

 

PARTNERZY 

 

BP EUROPA SE

 

 

 

 

 

 

BANK SERWIS

 

 

DKV EURO SERVICE POLSKA

 

EUROMASTER

 

 

 

INTERLAN

 

IVECO POLAND

 

MARCOS BIS

 

TIMOCOM

 

 

TRANSPOLAND

 

TRANSICS

 

 WTRANSNET

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

 ARENA 561

 

KANCELARIA BALDUIN PFNÜR & PARTNER RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER

 

 

KANCELARIA PRAWNA CARTER LEMON CAMERONS

 

 

KANCELARIA PRAWNA DAWIDOWICZ GROCHOWSKI ŻURAWSKI

 

GIDE LOYRETTE NOUEL

KANCELARIA PRAWNA IURIDICA 

 

KANCELARIA PRAWNA MDDP SOBOŃSKA, OLKIEWICZ I WSPÓLNICY

 

 

KANCELARIA PRAWNA RACZKOWSKI PARUCH

 

 

TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA

 

 

PATRONI 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

POLSKA UNIA TRANSPORTU

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPEDYTORÓW

STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 'DOLNY ŚLĄSK'

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW DROGOWYCH

POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

OPOLSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO