Transport Manager Meeting

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM

20 CZERWCA 2017 R. WARSZAWA

TMM 20.06.17

 

PROGRAM KONFERENCJI:


 Los polskiego przewoźnika w rękach Komisji Europejskiej. Zmiany w zakresie prawa pracy i praw socjalnych w transporcie zaproponowane 31 maja przez KE.

Projekt rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników - wynikające z tego potencjalne zagrożenia oraz zmiany, a także ocena wpływu proponowanych zmian na zasady międzynarodowego transportu drogowego (tranzyt, kabotaż, transport międzynarodowy). Prezentacja otoczenia politycznego oraz trendów w dyskusji na temat przyszłości rynku wewnętrznego, polityki społecznej w UE oraz sektora transportu.

- Elżbieta Łukacijewska, eurodeputowana, Komisja Transportu i Turystyki

 Poważne naruszenia przepisów unijnych, prowadzące do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, według ustawy o transporcie drogowym.

Gotowy jest projekt zmian do ustawy o transporcie drogowym, wynikający z konieczności transpozycji przepisów Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2016/403 uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego oraz zmieniających załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (m. in. w kwestiach systemu nakładania kar za przekroczenia w czasie pracy kierowcy, masie całkowitej oraz naciskach osi).

- Łukasz Bryła, Główny Inspektorat Transportu Drogowego

 Przewozy do Francji – będzie jeszcze trudniej.

Francja zacieśnia przepisy dotyczące delegowania pracowników. Do opłat za korzystanie z systemu SIPSI dochodzą uściślenia w przepisach kodeksu pracy i kodeksie transportowym. Na uwagę zasługuje szczególnie dekret 2017-825 z 5 maja 2017 r. (opublikowany w dzienniku ustaw z 7 maja br.), dotyczący wzmocnienia przepisów o zwalczaniu świadczenia nielegalnych usług międzynarodowych. Dekret ma zastosowanie do pracodawców delegujących pracowników do Francji. Większość postanowień dekretu dotyczy usług budowlanych (np. karty zawodowe BTP), agencji pracy tymczasowej lecz część postanowień ma także zastosowanie do pracodawców w transporcie międzynarodowym.

- Joanna Jasiewicz, kancelaria prawna Gide Loyrette Nouel

 Praktyczne aspekty obowiązku monitorowania niektórych ładunków w transporcie drogowym.

Od 1 lipca 2017 r. trasę przejazdu ciężarówek przewożących niektóre produkty, organy kontrolne będą mogły śledzić za pomocą lokalizatorów, korzystających z nawigacji satelitarnej GPS i systemu telefonii komórkowej. Tymczasem już teraz firmy transportowe zostały zobowiązane do rejestrowania przewozów określonych towarów w specjalnym systemie elektronicznym, co stanowi nie lada kłopot. Tymczasem kary za niedostosowanie się do przepisów są bardzo wysokie.

- Rafał Pogorzelski, kancelaria doradztwa podatkowego Jamróz i Pogorzelski

 Umowa zlecenia w działalności firmy transportowej.
     Nowa możliwość zatrudniania w branży TSL.

Z początkiem roku 2017 weszła w życie reforma dotycząca wybranych umów cywilnoprawnych, w tym często zawieranych w branży transportowej umów o świadczenie usług. W objętych reformą przypadkach wprowadzono minimalną stawkę godzinową, nałożono obowiązek ewidencjonowania czasu, określono warunki harmonogramu wypłat, potrąceń oraz egzekucji komorniczej. Jak dobrze odnaleźć się w nowej sytuacji? Co podliczyć? Jakich terminów dopilnować?

- Agnieszka Frasik, kancelaria prawna „AMF Frasik”

 Skuteczna windykacja zagranicznych kontrahentów na przykładzie kluczowych krajów UE.

Polskie firmy transportowe coraz odważniej zdobywają rynki zagraniczne. Specyfika branży często wymusza przyjmowanie ryzykownych zleceń, co nieraz generuje dodatkowe problemy w postaci niezapłaconych należności. Dlatego tak ważne jest świadome działanie zmniejszające do minimum te ryzyka, z uwzględnieniem technik prewencyjnych i windykacyjnych. Czyli co zrobić, żeby zagraniczny kontrahent zapłacił za wykonaną usługę?

- Michał Stachowski, Coface

 Ochrona danych osobowych w branży TSL – jakie zmiany czekają przedsiębiorców
     od 2018 r.?

W maju 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (RODO). Wprowadza ono wiele zmian w obowiązkach administratorów danych, także z sektora transportu, logistyki i spedycji, którzy przetwarzają dane osobowe obywateli UE. Wyzwań do spełnienia zanim Dyrektywa wejdzie w życie jest bardzo wiele, a pozostało już tylko kilkanaście miesięcy na ich realizację. 25 maja 2018 r., po raz pierwszy w zakresie ochrony danych osobowych, przepisy prawa umożliwią nakładanie przez organ nadzorczy kar pieniężnych. Jest jeszcze czas, by ich uniknąć.

- Małgorzata Brańska, Crowe Advartis Consulting member Crowe Horwath International

 Płaca minimalna w Belgii – nie taka groźna, jak ją „malowano”.

W lutym 2017 r. Belgijski Federalny Urząd Pracy wydał oświadczenie o płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym. Przewoźnicy transgraniczni mogą się cieszyć – prawdopodobnie nie dosięgną ich restrykcyjne regulacje. Czujność zalecana jest natomiast w przypadku częstych transportów kabotażowych. Wszyscy powinni zaś pamiętać, że oświadczenie to jedynie wytyczne, a nie prawo.

- Anna Widuch, kancelaria prawna TransLawyers

 ABC zakładania firmy transportowej w Niemczech.

Polskie przedsiębiorstwa transportowe coraz częściej zakładają swoje własne spółki za granicą, również w Niemczech. Taki sposób działania umożliwia m.in. lepszy dostęp do klientów niemieckich, lepsze warunki w przypadku zaciągania pożyczek i zawierania umów leasingowych, jak i otwiera drogę do prowadzenia działalności w Niemczech bez ograniczeń związanych z zakazem wykonywania przewozów kabotażowych. Możliwość skorzystania z tych dogodności daje założenie nowej firmy w Niemczech lub nabycie istniejącego już niemieckiego przedsiębiorstwa.

- Damian Wypiór, kancelaria bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

 Sposoby na wysoką absencję chorobową pracowników. Przeciwdziałanie nadużywaniu
     zwolnień lekarskich w sektorze usług transportowych.

Zjawisko nadużywania zwolnień lekarskich przez pracowników rodzi liczne problemy dla pracodawców z sektora transportowego. Jego skala rośnie z roku na rok, a niektórzy pracodawcy w walce z nim mają poczucie bezsilności. Tak nie musi być! Przyjęcie kompleksowych rozwiązań oraz konsekwentne i stanowcze działania pozwalają znacząco ograniczyć liczbę oraz długotrwałość zwolnień, a przez to również koszty z nimi związane.

- Łukasz Kuczkowski, kancelaria prawna Raczkowski Paruch

 Najnowsze zagrożenia i utrudnienia dla swobodnego wykonywania usług transportu
     drogowego w UE.

Rządy kolejnych państw oraz unijni biurokraci rzucają kolejne kłody pod koła polskiego transportu. Zakaz odbierania przez kierowców odpoczynku tygodniowego w kabinach na terenie Niemiec, Włoch i kolejnych krajów. Niejasności wokół obciążenia składkami ZUS diet i ryczałtów dla kierowców. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie transportu drogowego w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP). Europejski Filar Praw Socjalnych.

- Maciej Wroński, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska

 CASE STUDY: Skuteczna likwidacja szkód transportowych z OC, AC i OCP/OCS według najnowszych orzeczeń sądowych.

Zaniżanie lub bezpodstawne odmawianie wypłaty odszkodowań z polis ubezpieczeniowych to największa bolączka współczesnego rynku TSL. Amortyzacja, rażące niedbalstwo, parkingi strzeżone lub brak nazwy przewoźnika w liście przewozowym CMR to najczęściej spotykany wymówki. Konkretne przykłady spraw sądowych, które pozytywnie zakończyły się dla firm transportowych.

- Łukasz Chwalczuk, kancelaria prawna Iuridica

 Skuteczne rozwiązania problemów firm transportowych.

Firmy transportowe borykają się obecnie z wieloma problemami, a jednym z nich jest tzw. czynnik ludzki i ryzyko popełniania błędów, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku delegowania kierowców do państw UE, które wprowadziły płacę minimalną. Jak skutecznie minimalizować ryzyko? Omówienie najczęstszych problemów wraz z gotowymi rozwiązaniami. Podczas prelekcji zostaną również przedstawione możliwości wspierania rozliczania czasu pracy kierowców przez systemy telematyczne, m.in. zdalne odczytywanie i przesyłanie danych, raportowanie przekroczeń granic i czynności kierowcy.

- Sebastian Hunicz i Kamil Korbuszewski, VIAON

 Płace minimalne w poszczególnych państwach UE – sposoby rozliczania, wymagane dokumenty, kontrole i kary. Przeciwdziałanie nadużywaniu zwolnień lekarskich w sektorze usług transportowych.

Podczas prelekcji zostanie omówiona dopuszczalność i zakres płacy minimalnej w Europie, jak również reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników. Przedstawione zostaną informacje na temat aktualnych wymagań administracyjnych w poszczególnych państwach, łącznie z wyszczególnieniem dokumentów, jakie są wymagane w pojeździe. Ponadto, poruszona zostanie tematyka kontroli rozliczania płacy minimalnej we Francji i w Niemczech, na podstawie najnowszych spraw prowadzonych dla przewoźników.

- Łukasz Włoch, OCRK

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

 

PARTNERZY 

 

BANK SERWIS

 

CARGONEXX

 

DKV EURO SERVICE POLSKA

 

EASYTRIP

 

EUROMASTER

 

 

GBOX

 

GROW UP POLSKA

 

INELO

 

INTERLAN

 

IVECO POLAND

 

MARCOS BIS

OCRK

 

PEMA

 

RED TORTUGA

 

TRIMBLE

 

TIMOCOM

 

 

TRANSICS

 

TRANS.EU

 

VIAON

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

KANCELARIA BUNK-ALLIANCE RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MbH

  

COFACE

CROWE HORWARTH INTERNATIONAL

 

KANCELARIA „AMF FRASIK”

 

GIDE LOYRETTE NOUEL

GŁOWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

KANCELARIA PRAWNA IURIDICA 

 

DORADZTWA PODATKOWEGO JAMRÓZ I POGORZELSKI

 

 

 

KANCELARIA PRAWNA RACZKOWSKI PARUCH

 

 

TRANSLAWYERS

 

TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA

 

 

PATRONI

 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPEDYTORÓW

 

"NA OSI"

 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO

 

OPOLSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

POLSKA UNIA TRANSPORTU

 

POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

 

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH