Transport Manager Meeting

TRANSPORT MANAGER MEETING

22 czerwca 2016 r., Warszawa

Relacja 22.06.16

Na kłopoty – Transport Manager Meeting

Wiele zagrożeń stoi przed branżą transportową: płace minimalne w różnych krajach Europy, brak kierowców, albo rodzime, nieprzemyślane majstrowanie przy ustawie o transporcie drogowym lub nieuczciwa konkurencja czy też zatrzymania ciężarówek, np. w Wielkiej Brytanii. Między innymi o tych problemach polskiego transportu mówili prelegenci, podczas konferencji Transport Manager Meeting, zorganizowanej 22 czerwca w Warszawie przez redakcję dwumiesięcznika Transport Manager.

Około 350 właścicieli firm transportowych i menedżerów transportu, spedycji i logistyki przybyło na warszawską edycję TMM. Najbardziej oczekiwali wyjaśnienia szczegółów administracyjnych i prawnych dotyczących zasad funkcjonowania ustawy Loi Macron – o płacy minimalnej we Francji. Niestety uczestnicy nie mogli dowiedzieć się wielu szczegółów, ponieważ francuskie władze opublikowały rozporządzenia wykonawcze w bardzo okrojonym stopniu. Brak odpowiedzi na wiele pytań spowodował emocjonalne reakcje przewoźników, którym udało się wyjaśnić, że od 1 lipca będą musieli jeździć po Francji trochę po omacku. Słuchacze dowiedzieli się, że już wkrótce tak niewielkie przewinienie, jak nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, może stać się przyczyną utraty przez przewoźnika tzw. dobrej reputacji, niezbędnej do uzyskania licencji na prowadzenie działalności transportowej.

Kolejnym kłopotem, który omawialiśmy podczas konferencji jest niedobór kierowców ciężarówek. Tymczasem rząd planuje znowelizować ustawę o promocji zatrudnienia w taki sposób, że jeszcze trudniej będzie o kierowców ze Wschodu, co przecież obecnie wydaje się być dobrym antidotum na te niedobory. Jak radzić sobie z brytyjskimi władzami, gdy zatrzymają ciężarówkę na Wyspach? Opowiedziała o tym mec. Katarzyna Bogusławska z londyńskiej kancelarii Carter Lemon Camerons LLP. Inne kłopoty przewoźników to praktyki nieuczciwej konkurencji w branży transportowej, albo niestandardowe ryzyka w transporcie międzynarodowym, jak zarzuty przemytu ludzi i towarów, przeważenia pojazdu lub nieprzestrzeganie norm przewozów kabotażowych.

Było jednak również trochę pozytywnych informacji. Otóż, pierwszy raz Federalny Sąd Pracy w Niemczech orzekł na temat ustawy MiLoG w kwestii tego jakie elementy wynagrodzenia można zaliczać do pensji w celu wyliczenia płacy minimalnej. A było to pozytywne dla przewoźników orzeczenie. Szczegóły przytaczał Martin Pfnür, adwokat z niemieckiej Kancelarii Balduin Pfnür & Partner. Ponad dziewięciogodzinny maraton wiedzy transportowej dał uczestnikom solidną porcję informacji potrzebnych w codziennym zmaganiu się z trudną, przewozową rzeczywistością. Następny Transport Manager Meeting odbędzie się 8 września we Wrocławiu. Już dzisiaj – zapraszamy.

Nie zabrakło ciekawych prelekcji partnerów konferencji na temat oferowanych przez nich towarów i usług. A partnerami były firmy: BP, Bank Serwis, DKV Euro Service Polska, Euromaster, Guretruck, interLAN, Iveco, Marcos Bis, Soloplan Polska, TimoCom, Transics a WABCO Company, TransPoland, Wtransnet.

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

 

PARTNERZY 

 

BP EUROPA SE

 

 

 

 

 

 

BANK SERWIS

 

 

DKV EURO SERVICE POLSKA

 

EUROMASTER

 

 

GURETRUCK

 

INTERLAN

 

IVECO POLAND

 

MARCOS BIS

 

SOLOPLAN

 

TIMOCOM

 

 

TRANSPOLAND

 

TRANSICS

 

 WTRANSNET

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

 ARENA 561

 

KANCELARIA BALDUIN PFNÜR & PARTNER RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER

 

 

KANCELARIA PRAWNA CARTER LEMON CAMERONS

 

CDS

 

 

KANCELARIA ADWOKACKA MONIKA EISSING

 

 

GIDE LOYRETTE NOUEL

KANCELARIA PRAWNA IURIDICA 

 

KANCELARIA DZIALYNSKI I JUDEK

 

 

KANCELARIA PRAWNA RACZKOWSKI PARUCH

 

 

TAYLORWESSING E|N|W|C

 

 

TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA

 

 

PATRONI 

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

GÓRNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

POLSKA UNIA TRANSPORTU

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPEDYTORÓW

STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH 'DOLNY ŚLĄSK'

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW DROGOWYCH

POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

OPOLSKIE ZRZESZENIE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO